Kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh
   Danh mục tài liệu   Công nghệ thông tin   Kế toán - Kiểm toán
   Marketing - Bán hàng   Ngoại thương - Kinh tế quốc tế   Tài chính - Ngân hàng
   Du lịch - Dịch vụ   Quản lý chất lượng   Quản lý đầu tư
   Kinh doanh quốc tế   Quản trị kinh doanh   Thương Mại
   Lao động   Hải Quan-Thuế   Chứng khoán
   Bảo hiểm
 

Kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh

Hiện nay nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, sự hoạt động của các thành phần kinh tế trong quá trình lưu thông hàng hoá đương nhiên diễn ra sự cạnh tranh và sự hợp tác trên thị trường trong và ngoài nước.

Trong những năm qua quá trình đổi mới cơ chế quản lý từ kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đã đặt ra yêu cầu cấp bách là phải có sự trao đổi hàng hoá lẫn nhau và sử dụng vốn kinh doanh sao cho mang lại hiệu quả cao nhất. Do vậy việc mua bán và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề cần thiết phải quan tâm hàng đầu ở các doanh nghiệp thương mại.

Thời gian qua đã học lí thuyết tại trường để củng cố kiến thức và khả năng nhạy bén, trước khi ra trường chúng ta phải trải qua thời gian thực tập. Đây là giai đoạn rất quan trọng giúp em hiểu biết thêm về cách thức làm việc, tiếp xúc thực tế rèn luyện khả năng thực hành và phẩm chất của một nhân viên kế toán.

Xuất phát từ đó, trong thời gian thực tập tại DNTN TM và Tin học KPT, kết hợp với nhưngc kiến thức đã học và sự hướng dẫn tận tình của cô Hồng, em đã chọn đề tài “ Kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh”.

Nội dung đề tài gồm 3 chương :

            Chương I : Cơ sở lý luận chung về kế toán mua bán hàng hoá và xây dựng kết quả kinh doanh.

            Chương II : Khái quát quá trình hình thành và thực trạng công tác kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh.

            Chương III : Những thuận lợi khó khăn – Đề xuất kiến nghị.

Lời cảm ơn............................................................................................................................ 1

Lời mở đầu........................................................................................................................... 2

Chương I : Cơ sở lý luận chung về kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh.    3

1.      Một số khái niệm..................................................................................................... 3

            Hoạt động Kinh doanh thương mại............................................................................. 3

            Hàng hóa......................................................................................................................... 3

            Xác định kết quả........................................................................................................... 3

2.      Phương pháp tính giá hàng hóa............................................................................. 3

            Tính giá hàng hóa nhập kho........................................................................................ 3

            Tính giá hàng hóa xuất kho......................................................................................... 3

            Phương pháp LIFO........................................................................................................ 3

            Phương pháp LIFO........................................................................................................ 3

            Phương pháp thực tế đích danh................................................................................... 3

            Phương pháp bình quân gia quyền,............................................................................ 3

            Phương pháp hệ số........................................................................................................ 4

3.      Kế toán mua hàng.................................................................................................... 4

3.1 Khái niệm................................................................................................................. 4

3.2. Phương thức mua hàng.......................................................................................... 4

3.3. Kế toán nghiệp vụ mua hàng................................................................................ 5

3.4. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng.................................................... 6

3.4.1. Sơ đồ kế toán mua hàng..................................................................................... 6

3.4.2. Kế toán chi phí mua hàng.................................................................................. 7

4. Kế toán bán hàng hóa............................................................................................... 7

4.1. Bán buôn................................................................................................................. 7

4.2. Bán lẻ....................................................................................................................... 7

4.3. Tài khoảng sử dụng............................................................................................... 8

4.4. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ bán hàng................................................... 10

5. Kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh............................................... 12

5.1. Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của kế toán XDKQKD................................. 13

5.2. Tài khoản sử dụng............................................................................................... 13

5.3. Phương pháp hạch toán...................................................................................... 14

Chương II : Khái quát quá trình hình thành và thực trạng công tác kế toán mua bán hàng hoá và xây dựng KQKD của DNTN TM và Tin học KPT.......................................................... 19

A.    Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp................................................................ 19

1.      Đặc điểm tình hình chung của doanh nghiệp. ............................................... 19

            Sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp....................................................... 19

            Đặc điểm ngành nghề kinh doanh............................................................................ 19

2.      Đặc điểm tổ chức bộ máy của doanh nghiệp.................................................. 20

            Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý................................................................................... 20

            Cơ cấu nhiệm vụ chức năng của hệ thống quản lý................................................. 20

3.      Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp trong những năm qua và phương hướng hoạt động................................................................................................................................ 21

            Kết quả hoạt động kinh doanh những năm qua...................................................... 21

            Phương hướng hoạt động năm 2008......................................................................... 21

4.      Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp.................................................... 22

            Sơ đồ bộ máy kế toán chức năng nhiệm vụ của các phòng ban........................... 22

            Hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.......................................................... 22

B.     Thực trạng công tác mua bán hàng hoá và xác định KQKD của DNTN TM và Tin học KPT.         24

1.      Phương thúc thanh toán..................................................................................... 24

2.      Kế toán mua hàng............................................................................................... 24

3.      Kế toán bán hàng................................................................................................ 27

4.      Kế toán chi phí và xác định KQKD.................................................................. 33

            Kế toán chi phí bán hàng........................................................................................... 33

            Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp..................................................................... 37

            Kế toán xác định KQKD............................................................................................ 39

Chương III : Những thuận lợi và khó khăn, đề xuất kiến nghị............................ 44

1.      Nhận xét chung................................................................................................... 44

            Thuận lợi...................................................................................................................... 44

            Khó khăn...................................................................................................................... 44

2.      Đề xuất, kiến nghị............................................................................................... 44

Kết luận...................................................................................................................... 45

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Kế toán mua bán hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
KTOAN.01380
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  5
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status