Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng (95 trang)
   Danh mục tài liệu   Công nghệ thông tin   Kế toán - Kiểm toán
   Marketing - Bán hàng   Ngoại thương - Kinh tế quốc tế   Tài chính - Ngân hàng
   Du lịch - Dịch vụ   Quản lý chất lượng   Quản lý đầu tư
   Kinh doanh quốc tế   Quản trị kinh doanh   Thương Mại
   Lao động   Hải Quan-Thuế   Chứng khoán
   Bảo hiểm
 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng (95 trang)

Đề tài nghiên cứu: "Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng (95 trang)"

 

Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh  doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lợi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước. 

Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.

Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và  phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại công ty cổ phần Ngọc Anh, em đã chọn đề tài ''Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng'' để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình. 

Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:

Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng.

Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 

Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh. 

mục lục:

lời mở đầu

chương i: các vấn đề chung

1.1. khái niệm về thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng

1.2. các phương pháp xác định giá gốc thành phẩm

1.3. khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản dảm ngoài trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng

1.4. các phương thức bán và các phương thức thanh toán

1.5. nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết qủa kinh doanh

1.6. chứng từ kế toán và các phương pháp kế toán thành phẩm

1.7. kế toán tổng hợp thành phẩm

1.8. kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán.

1.9. kế toán xác định kết quả bán hàng

chương ii: thực tế công  tác kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần ngọc anh

i. đặc điểm chung của doanh nghiệp 

ii. đặc điểm tổ chức công tác kế toán  của công ty cổ phần ngọc anh

iii. những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần ngọc anh 

chương iii: nhận xét và kiến nghị về công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ngọc anh

3.1. đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần ngọc anh.

3.2. các ý kiến đóng góp để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty.

kết luận

Tag: kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhKế toán bán hàng | Xác định kết quả kinh doanh

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng (95 trang) ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
KT055
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  363
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status