Giáo trình công tác xã hội cá nhân
   Mẫu trang bìa   Mẫu đề án môn học   Mẫu báo cáo thực tập
   Sinh viên nghiên cứu khoa học
 

Giáo trình công tác xã hội cá nhân

Giáo trình công tác xã hội cá nhân (104 trang)

BÀI 1 - Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển  CTXH cá nhân

 BÀI 2 -  Một số lý thuyết, khái niệm áp dụng trong CTXH cá nhân

 2.1. Lý thuyết

2.2. Một số khái niệm căn bản

BÀI  3.  Cơ sở khoa học của CTXH cá nhân

3.1. Những giả định triết học về con người

3. 2. Những nguyên tắc hành động trong CTXH cá nhân

Bài 4. Các phương pháp CTXH cá nhân

4.1. Kiểu tâm lý xã hội

4.2. Kiểu chức năng

4.3. Phương pháp giải quyết vấn đề

4.4. Kiểu mẫu hành vi

4.5. Kiểu thực hành tổng quát

4.6. CTXH cá nhân đặt trọng tâm vào nhiệm vụ

 Bài 5. Các thành phần của CTXH cá nhân

 5.1. Con người (Thân chủ và NVXH)

5.2. Vấn đề của thân chủ (Problem)

5.3. Cơ quan giải quyết các vấn đề (place )

Bài 6. Tiến trình giải quyết vấn đề trong CTXH cá nhân

6.1. Tiếp cận thân chủ

6.2. Xác định vấn đề

6.3. Thu thập dữ liệu

6.4. Chuẩn đoán

6.5. Lên kế hoạch trị liệu

6.6. Trị liệu

6.7. Lượng giá

Bài 7. Các công cụ của CTXH cá nhân

7.1. Kỹ năng đánh giá

7.2. Kỹ năng Biện hộ

 7.3. Kỹ năng liên kết, điều phối các nguồn lực   

 7.4. Kỹ năng thu hút                                                                                                 

 7.4. Kỹ năng lưu trữ thông tin, hồ sơ thân chủ

7.5. Kỹ năng nghe

7.6. Kỹ năng thấu cảm

7.7. Kỹ năng quan sát

7.8. Kỹ năng phỏng vấn

7.9. Kỹ năng tăng cường năng lực tình cảm

7.10. Kỹ năng đối phó của thân chủ

7.11. Kỹ năng đánh giá năng lực, nhu cầu của thân chủ

7.12. Vãng gia

Bài 8.  Các kỹ thuật trong can thiệp giúp đỡ của CTXH cá nhân

8.1. Những kỹ thuật giúp đỡ trong CTXH cá nhân

8.2. Những kỹ thuật tư  vấn giúp đỡ thân chủ

Phụ lục

 Tài liệu tham khảo                                                                                      

 

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Giáo trình công tác xã hội cá nhân ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
T131
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  32
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status