Đánh giá thực trạng Marketing hiện nay của Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông nam Bộ
   Danh mục tài liệu   Công nghệ thông tin   Kế toán - Kiểm toán
   Marketing - Bán hàng   Ngoại thương - Kinh tế quốc tế   Tài chính - Ngân hàng
   Du lịch - Dịch vụ   Quản lý chất lượng   Quản lý đầu tư
   Kinh doanh quốc tế   Quản trị kinh doanh   Thương Mại
   Lao động   Hải Quan-Thuế   Chứng khoán
   Bảo hiểm
 

Đánh giá thực trạng Marketing hiện nay của Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông nam Bộ

Hoạt động marketing đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp cũng như các Ngân hàng. Đến nay, đã có nhiều doanh nghiệp Việt Nam gặt hái được thành công do biết ứng dụng marketing vào kinh doanh. Nhờ vạn dụng marketing trong quản lý và kinh doanh, rất nhiều doanh nghiệp đã trở nên thành đạt, người tiêu dùng cũng được hưởng nhiều thứ lợi ích và chất lượng cuộc sống được nâng cao. Đối với lĩnh vực Ngân hàng, trong điều kiện Việt Nam đang hội nhập với nền kinh tế thế giới, các Ngân hàng thương mại Việt Nam cần phối hợp với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể tồn tại, trong đó có việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả ứng dụng marketing vào hoạt động Ngân hàng. 

Với những gì đã lĩnh hội được từ những kiến thức mà Thầy cô giáo đã truyền đạt trong quá trình theo học sau đại học, tôi mong muốn vận dụng các kiến thức về marketing vào trong công việc nơi hiện tôi đang công tác - Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) nhằm góp phần hoàn thiện hơn hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Hy vọng rằng, các giải pháp và kiến nghị trong luận văn này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động  marketing của Ngân hàng ngoại thương. 

Với Vietcombank, công tác hoàn thiện hoạt động marketing tại Ngân hàng ngoại thương khu vực Đông Nam Bộ chính là hoàn thiện các chiến lược cơ bản như:

MỤC LỤC 

Danh mục các ký hiệu, các từ viết tắt 

Danh mục các bảng, biểu đồ. 

LỜI MỞ ĐẦU. 

1  Chương 1: Lý luận chung về marketing Ngân hàng. ......................................... 1

1.1 Marketing Ngân hàng. ................................................................................. 4

1.1.1  Khái niệm Marketing Ngân hàng ....................................................... 4

1.1.2  Vai trò của marketing Ngân hàng. ...................................................... 4

1.2 Marketing Mix trong Ngân hàng: ................................................................ 5

1.2.1  Chiến lược sản phẩm (Product):.......................................................... 6

1.2.2  Chiến lược giá của sản phẩm dịch vụ Ngân hàng (Price)................... 7

1.1.1.1 Các kiểu giá sản phẩm dịch vụ Ngân hàng .................................. 8

1.1.1.2 Xây dựng chiến lược giá của Ngân hàng...................................... 8

1.2.3  Chiến lược phân phối (Place).............................................................. 9

1.2.3.1 Kênh phân phối truyền thống. ...................................................... 9

1.2.3.2 Hệ thống kênh phân phối Ngân hàng hiện đại........................... 10

1.2.4  Chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong marketing Ngân hàng 

(promotion). ....................................................................................... 12

1.2.4.1 Khái niệm: .................................................................................. 12

1.2.4.2 Đặc điểm hoạt động xúc tiến hỗn hợp........................................ 12

1.2.4.3 Vai trò của hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh 

doanh Ngân hàng........................................................................ 13

1.2.4.4 Các hình thức xúc tiến hỗn hợp của Ngân hàng......................... 13

2  Chương 2: Đánh giá thực trạng Marketing hiện nay của Ngân hàng ngoại 

thương khu vực miền Đông nam Bộ. ............................................................... 16

2.1 Marketing ngân hàng qua các giai đoạn phát triển tại Việt Nam. ............ 16

2.1.1  Marketing Ngân hàng giai đoạn trước đổi mới cơ chế quản lý kinh tế 

(Ngân hàng một cấp)......................................................................... 16

2.1.2  Giai đoạn đổi mới cơ chế quản lý kinh tế (Ngân hàng hai cấp). ...... 16

2.1.2.1 Từ năm 1986-2000: thời kỳ Ngân hàng Việt Nam bắt đầu sự 

nghiệp đổimới: ........................................................................... 16

2.1.2.2 Từ năm 2001 cho đến nay: thời kỳ đổi mớimạnh mẽ hoạt động 

Ngân hàng. .................................................................................. 17

2.1.3  Nguyên nhân của những tồn tại trong việc ứng dụng marketing trong 

những giai đoạn trên: ........................................................................ 18

2.2 Quá trình phát triển củaNgân hàng ngoại thươngViệt Nam và những kết 

quả đạt được............................................................................................... 19

2.2.1  Giới thiệu về Ngân hàng ngoại thương Việt Nam. ........................... 19

2.2.2  Kết quả hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam............. 20 

Trang 2 

2.2.3  Tình hình phát triển của Ngân hàng ngoại  thương ở khu vực miền 

đông nam Bộ. .................................................................................... 21

2.3 Thực trạng hoạt động Marketing của Ngân hàng ngoại thương khu vực 

miền đông nam bộ. .................................................................................... 22

2.3.1  Tổ chức bộ phậnmarketing............................................................... 22

2.3.2  Chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ, công nghệ: ...................... 23

2.3.2.1 Phát triển các sản phẩm bán lẻtrên cơ sở ứng dụng và triển khai 

công nghệ mới............................................................................. 24

2.3.2.2 Phát triển các sản phẩm bán buôn: trên cơ sở ứng dụng và triển 

khai công nghệ mới..................................................................... 28

2.3.3  Chiến lược giá: .................................................................................. 31

2.3.4  Chiến lược phân phối. ....................................................................... 33

2.3.4.1 Đối với hệ thống kênh phân phối truyền thống:......................... 33

2.3.4.2 Đối với hệ thống kênh phân phối Ngân hàng hiện đại. ............. 33

2.3.5  Chiến lược xúc tiến hỗn hợp. ............................................................ 34

2.3.5.1 Quảng cáo. .................................................................................. 34

2.3.5.2 Giao dịch cá nhân ....................................................................... 37

2.3.5.3 Tuyên truyền hoạt động của Ngân hàng trong xã hội................ 37

2.3.5.4 Khuyến mại................................................................................. 38

2.3.5.5 Marketing trực tiếp. .................................................................... 38

2.3.5.6 Các hoạt động tài trợ .................................................................. 39

3  Chương 3: Định hướng hoạt động marketing của Ngân hàng ngoại thương khu 

vực miền Đông Nam Bộ. ................................................................................. 41

3.1 Dự báo thị trường của Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông Nam 

Bộ............................................................................................................... 41

3.1.1  Tình hình phát triển kinh tế xã hội của các Tỉnh ở khu vực miền 

đông nam Bộ. .................................................................................... 41

3.1.2  Dự báo thị trường của Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông 

Nam Bộ.............................................................................................. 43

3.1.2.1 Qui mô thị trường. ....................................................................... 43

3.1.2.2 Đối tượng khách hàng:................................................................ 43

3.1.2.3 Thị trường huy động vốn............................................................. 44

3.1.2.4 Thị trường tíndụng:..................................................................... 44

3.1.2.5 Các dịch vụ Ngân hàng............................................................... 45

3.2 Định hướng hoạt động Marketing của Ngân hàng ngoại thương khu vực 

miền Đông Nam Bộ. .................................................................................. 46

3.2.1  Chiến lược sản phẩm:........................................................................ 46

3.2.2  Chiến lược giá: .................................................................................. 47

3.2.3  Chiến lược phân phối: ....................................................................... 47

3.2.4  Chiến lược xúc tiến hỗn hợp: ............................................................ 47 

Trang 3 

3.3 Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại Ngân hàng ngoại thương 

khu vực Đông Nam Bộ. ............................................................................. 48

3.3.1  Nhóm giải pháp liên quan đến marketing......................................... 48

3.3.1.1 Tổ chức bộ phậnmarketing. ....................................................... 48

3.3.1.2 Chiến lược khách hàng. .............................................................. 50

3.3.1.3 Chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ, công nghệ: ................ 53

3.3.1.4 Chiến lược giá. ............................................................................ 56

3.3.1.5 Chiến lược phân phối. ................................................................. 57

3.3.1.6 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp....................................................... 57

3.3.2  Nhóm giải pháp công nghệ: .............................................................. 60

3.3.3  Nhóm giải pháp phát triểnnguồn nhân lực: ..................................... 60

3.4 Các kiến nghị. ............................................................................................ 62

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Đánh giá thực trạng Marketing hiện nay của Ngân hàng ngoại thương khu vực miền Đông nam Bộ ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
DMAR.01057
Loại tài liệu  PDF(.pdf)  Lượt tải:  0
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status