Đặc điểm của quy chế pháp lí hành chính của công dân
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

Đặc điểm của quy chế pháp lí hành chính của công dân

Để biết một cá nhân là công dân của Nhà nước nào, ta phải căn cứ vào quốc tịch của người ấy. Khái niệm “công dân” luôn đi liền với “quốc tịch”. Điều 49 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam”. Quốc tịch là một phạm trù chính trị - pháp lí bao trùm, toàn diện và ổn định, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước với các cá nhân, từ đó làm phát sinh quyền, nghĩa vụ pháp lí hành chính giữa Nhà nước và công dân. Vì thế cần phải có quy chế pháp lí hành chính cụ thể, giúp cho các quyền và nghĩa vụ trên được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

II – NỘI DUNG

1. Khái niệm quy chế pháp lí hành chính của công dân

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong quản lí hành chính nhà nước dựa trên cơ sở quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, được quy định trong Hiến pháp năm 1992 nên chỉ có thể trở thành hiện thực khi được cụ thể hóa thành các quyền, nghĩa vụ cụ thể trong các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Đó chính là quy chế pháp lí của công dân.

Vậy quy chế pháp lí hành chính của công dân là tổng thể các quyền và nghĩa vụ của công dân trong quản lí hành chính nhà nước được quy định trong các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và được đảm bảo thực hiện trong thực tế.

Điều 53 Hiến pháp 92 quy định công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. Đây là một quyền quan trọng nên Nhà nước tạo mọi điều kiện cần thiết để công dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó công dân có thể tham gia trực tiếp vào hoạt động quản lí nhà nước, phát huy tính tích cực chính trị của mỗi người.

2. Đặc điểm của quy chế pháp lí hành chính của công dân

Quy chế pháp lí hành chính của công dân có những đặc điểm sau:

- Mọi công dân Việt Nam được hưởng đầy đủ các quyền về tự do cá nhân, về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

- Quy chế pháp lí hành chính của công dân được xác lập trên cơ sở các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân do Hiến pháp quy định. Chỉ có những cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có thể hạn chế quyền và nghĩa vụ của công dân.

- Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp.

- Quyền và nghĩa vụ là hai mặt không thể tách rời. Công dân được hưởng quyền đồng thời phải làm nghĩa vụ đối với Nhà nước. Điều đó thể hiện mối liên hệ về trách nhiệm pháp lí giữa Nhà nước và công dân.

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Đặc điểm của quy chế pháp lí hành chính của công dân ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
LH01758
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  0
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status