Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quản lý nhân sự
   Danh mục tài liệu   Công nghệ thông tin   Kế toán - Kiểm toán
   Marketing - Bán hàng   Ngoại thương - Kinh tế quốc tế   Tài chính - Ngân hàng
   Du lịch - Dịch vụ   Quản lý chất lượng   Quản lý đầu tư
   Kinh doanh quốc tế   Quản trị kinh doanh   Thương Mại
   Lao động   Hải Quan-Thuế   Chứng khoán
   Bảo hiểm
 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quản lý nhân sự

Bước sang thế kỉ 21, sự bùng nổ về công nghệ thông tin, thế giới số đã giúp ích cho con người trong rất nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng,an ninh…Công việc của con người ngày càng phức tạp nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng cao của xã hội, chính vì vậy bài toán đặt ra là phải làm sao quản lý nhân sự một cách chặt chẽ và hợp lý trong tất cả các ngành nghề như: y tế, giao thông, quốc phòng …chứ không chỉ riêng trong kinh doanh sản xuất. Xuất phát từ nhu cầu thiết thực của nhiều công ty hiện nay, trong đợt thực tập vừa qua, em đã nghiên cứu và xây dựng một phần mềm về quản lý nhân sự ở công ty Vinapay. 


Chương I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THỰC TẬP 3

I.Giới thiệu công ty Vinapay 4

1. Giới thiệu chung 4

1.1. Tầm nhìn của Vinapay 4

1.2. Sứ mệnh của Vinapay 4

1.3. Cam kết của Vinapay 5

1.4. Chiến lược 5

2. Cơ cấu tổ chức công ty 6

2.1. Sơ đồ tổ chức 6

2.2. Đội ngũ quản lý 6

2.2.1. Ông Nguyễn Trọng Khang 6

2.2.2. Ông Hoàng Kim Chương 7

2.2.3. Ông Đỗ Việt Hà 7

2.2.4. Bà Nguyễn Hương Giang 8

CHƯƠNG II.TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG WEB - QUẢN LÝ NHÂN SỰ 9

1. Mục đích xây dựng chương trình 10

2. Tổng quan về chương trình 10

3.Ứng dụng Web 11

3.1. Khái niệm 11

3.2. Lịch sử phát triển và ưu điểm của ứng dụng web 12

3.3. Các kĩ thuật trong Web application 13

4. Các công nghệ sử dụng để triển khai và phát triển ứng dụng 15

4.1. Internet Information Server (IIS) 16

4.1.1 Khái niêm 16

4.1.2. IIS có thể làm được gì? 17

4.1.3. IIS hoạt động như thế nào? 17

4.2. SQL Server 2005 18

4.2.1. Khái niệm 18

4.2.2. Phân loại SQL Server 19

4.2.3. Các phiên bản của SQL Server 20

4.2.4. Các thành phần quan trọng trong SQL Server 2005 20

4.3. ASP.NET 26

4.3.1. Khái niệm vềASP.NET 26

4.3.2. Môi trường phát triển ứng dụng ASP.NET 26

4.3.3. Các tính năng lập trình trong ASP.NET 27

4.4. MÔ HÌNH MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC). 32

4.4.1.Khái niệm mô hình MVC 32

4.4.2 Các thành phần trong mô hình 32

4.4.3. Các dạng của mô hình MVC 33

CHƯƠNG III.PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 36

1. Giới thiệu 37

2. Phân tích hệ thống theo sơ đồ Chức năng 37

2.1. Quản lý người dùng 38

2.1.1. Hiển thị danh sách người dùng 38

2.1.2. Thêm, Sửa, Xoá người dùng 38

2.2. Quản lý thư mục 38

2.2.1. Hiển thị danh sách thư mục 39

2.2.2. Thêm, Sửa, Xoá thư mục 39

2.3. Quản lý Phân quyền 39

2.3.1. Hiện thị danh sách Phân Quyền 40

2.3.2. Thêm sửa xoá Phần Quyền với Người Dùng 40

2.4. Quản lý Nhân viên 40

2.4.1. Hiển thị danh sách nhân viên 41

2.4.2. Thêm, sửa, xoá nhân viên 41

3. Phân tích hệ thống theo sơ đồ luồng dữ liệu 42

3.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh 42

3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 43

3.3.Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 44

3.3.1. Chức năng quản lý người dùng 44

3.3.2. Chức năng quản lý thư mục 44

3.3.3. Chức năng phân quyền 45

3.3.4. Chức năng quản lý Nhân viên 45

3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng quát 46

3.4.1. Quản lý tài khoản của nhân viên trong công ty 46

3.4.2. Quản lý nhân viên trong công ty 47

4. Các bảng cơ sở dữ liệu dùng trong chương trình 48

4.1. Bảng Tài khoản 48

4.2.Bảng Thư mục_Tài khoản 48

4.3. Bảng Nhân viên 49

4.4. Bảng Thư mục 50

CHƯƠNG VI. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG. 51

1. Xây dựng kế hoạch phát triển ứng dụng 52

1.1. Tiêu chí phát triển 52

1.2. Kế hoạch phát triển 52

2. Cài đặt cơ sở dữ liệu và dữ liệu khởi tạo: 52

2.1.Tạo cơ sở dữ liệu 52

2.2. Tạo các bảng biểu 52

2.2.1. Bảng Thumuc_Taikhoan 52

2.2.2. Bảng Taikhoan 53

2.2.3. Bảng NhanVien 53

2.2.4. Bảng Thumuc 53

3. Cấu trúc chương trình áp dụng mô hình MVC 54

3.1. Cấu trúc thư mục của chương trình 54

3.2. Các thành phần trong cấu trúc 54

3.2.1. Thư mục common 54

3.2.2. Thư mục Controller 54

3.2.3. Thư mục Controller 55

3.2.3. Thư mục Images 55

3.2.4. Thư mục Interface 55

3.2.4. Các thành phần khác 56

4. Xây dựng các chức năng trong hệ thống 57

4.1. Quản lý người dùng 57

4.1.1. Chức năng đăng nhập 57

4.1.2. Hiển thị danh sách người dùng 58

4.1.3.Thay đổi Mật khẩu 59

4.1.4. Tạo người dùng mới 61

4.1.5. Xóa tài khoản 62

4.2. Quản lý nhân viên 64

4.2.1. Hiển thị danh sách nhân viên 64

4.2.2. Xóa nhân viên 64

4.2.3. Cập nhật thông tin nhân viên 65

4.2.4. Thêm mới nhân viên 68

4.3.Quản lý phân quyền 70

4.3.1. Hiển thị danh sách phân quyền 70

4.3.2. Cập nhật phân quyền người dùng 71

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

PHỤ LỤC 75

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quản lý nhân sự ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
CNTT.00541
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  6
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status