BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM: Đánh giá chất lượng đảng viên
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM: Đánh giá chất lượng đảng viên

- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
- Nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè.
- Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người Đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.
- Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm , luôn chống lãng phí. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng
- Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiên nghĩa vụ công dân nơi cư trú, được công nhận là gia đình văn hoá mới , gia đình hiếu học của Phường.
3.  Về thực hiện nhiệm vụ được giao :
- Tích cực học tập, có ý thức tự giác trong việc nâng cao kiến thức , đặc biệt là kiến thức chuyên ngành 
- Nhiệt tình và có trách nhiệm với các công việc của tập thể, luôn hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ của một bí thư Chi đoàn. 
4. Về tổ chức kỷ luật :
- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. 
– Tham gia sinh hoạt sinh hoạt Đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định , thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, nội quy của...
II. Tự đánh giá xếp loại đảng viên 
Đảng viên đủ tư cách và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hà Nội , ngày    tháng    năm 2011
                                                                Người làm kiểm điểm
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM: Đánh giá chất lượng đảng viên ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
HC00165
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  4
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status