Bài tập số 3: Xây dựng một tình huống phân chia di sản thừa kế sao cho thật phù hợp với quyết định của Tòa án phân chia di sản dưới đây. Hãy chỉ ra các quy định của pháp luật mà Tòa án đã áp dụng để có quyết định như vậy.
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

Bài tập số 3: Xây dựng một tình huống phân chia di sản thừa kế sao cho thật phù hợp với quyết định của Tòa án phân chia di sản dưới đây. Hãy chỉ ra các quy định của pháp luật mà Tòa án đã áp dụng để có quyết định như vậy.

Bài tập số 3:

 Xây dựng một tình huống phân chia di sản thừa kế sao cho thật phù hợp với quyết định của Tòa án phân chia di sản dưới đây. Hãy chỉ ra các quy định của pháp luật mà Tòa án đã áp dụng để có quyết định như vậy.

1) Chia di sản của C:

C = 240.000.000 đồng : 2 = 120.000.000 đồng;

A = B = 120.000.000 :6 x 2/3 =13.333.333 đồng;

Q = K = T = H = 120.000.000 đồng – (13.333.333 đồng x 2) : 4 = 23.333.335 đồng.

    2) Chia di sản của A và D:

a) Chia di sản của D:

B  = 120.000.000 đồng.

b) Chia di sản của A:

A = 720.000.000 đồng : 2 = 360.000.000 đồng;

A = 360.000.000 đồng + 13.333.333 đồng = 373.333.333 đồng;

B = 373.333.333 : 3 x 2/3 = 82.962.962 đồng;

C= E = (373.333.333 đồng – 82.962.962 đồng ) : 2 = 145.185.185 đồng;

K = T = H (thế vị) =145.185.185 đồng : 3 = 48.395.061 đồng.

Thừa kế là một chế định pháp luật dân sự, là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh việc chuyển dịch tài sản của người chết cho người khác theo di chúc hoặc theo một trình tự nhất định, đồng thời quy định phạm vi quyền, nghĩa vụ và phương thức bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của người thừa kế. Dựa vào chế định về thừa kế, khi đã có kết quả phân chia di sản ta lại có thể đặt ra nhiều tình huống, nhiều giả thuyết cùng dẫn tới kết quả đó.Với quyết định của Tòa án phân chia di sản như đề bài (bài tập số 3),ta có thể đặt ra tình huống như sau:

1. Tình huống: 

Vợ chồng ông A, bà B có 2 người con là anh C và chị E . Anh C có vợ là chị Q và có 3 người con ruột là K, T, H .

Ngày 13/2/2006, ông A phát hiện bà B ngoại tình. Để chăm lo cho các con, ông chấp nhận cùng bà B tiếp tục sống trên danh nghĩa vợ chồng mà không ly hôn hay ly thân. Ngày 28/2/2006, ông A lập di chúc tại phòng công chứng, với nội dung truất quyền thừa kế của bà B.

Ngày 7/6/2007, Anh C lập di chúc tại phòng công chứng, nội dung di chúc là chia đều tài sản cho vợ ( chị Q) và 3 người con là  K, T, H. 

Ngày 26/9/2008,  anh C trên đường về quê thì gặp tai nạn, chết ngay tại chỗ. Anh C và chị Q khi chung sống đã tạo dựng được số tài sản chung là 240.000.000 đồng. Ngày 3/10/2008, công chứng viên công bố di chúc của anh C lập ngày 7/6/2007 trước sự có mặt của người thân trong gia đình là ông A, bà B , chị Q và 3 người con của anh C  là K,T,H . 

Sau đó, ngày 3/4/2009, bạn thân và cũng là người chịu ơn của bà B là ông D mất, để lại di chúc đã được công chứng, trong đó để lại cho bà B số tiền là 120.000.000 đồng. Số tài sản này đã được ông A và bà B thỏa thuận là tài sản riêng của bà B.

Ngày 6/8/2009, ông A mất do bị bệnh nặng, trước đó ông không sửa đổi di chúc.  Số tài sản chung của ông A và bà B là 720.000.000 đồng. 

Ngày 13/8/2009, công chứng viên công bố di chúc của ông A lập ngày 28/2/2006 trước sự có mặt của bà B, chị E, các cháu K, T, H là con của anh C. 

2. Các quy định của pháp luật :

Với tình huống trên,tòa án đã áp dụng các quy định của pháp luật để đưa ra cách phân chia di sản của người chết như đề bài:

Thứ nhất, việc chia di sản của anh C:

 Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình 2001. “Tài sản chung của vợ chồng

 Điều 4 Pháp lệnh thừa kế: “2- Trong trường hợp vợ hoặc chồng chết thì một nửa tài sản chung của vợ chồng thuộc về di sản của người chết.”

Theo các điều khoản này thì tài sản chung của C, Q gồm khoản tiền 240.000.000 đồng nhờ lao động hợp pháp, di sản của C được tính bằng ½ tài sản chung của vợ chồng là 240.000.000 đồng : 2= 120.000.000 đồng. Như vậy di sản để chia thừa kế của anh C là 120.000.000 đồng. Theo Điều 631, BLDS , ta khẳng định anh C có quyền lập di chúc.Di chúc của anh  được lập tại phòng công chứng nên cả về nội dung và hình thức của di chúc đều được đảm bảo. Như vậy, theo Điều 652,Điều 667, di chúc của anh C là di chúc hợp pháp,có hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm mở thừa kế.Trong di chúc của anh C,không nhắc tới bố mẹ nhưng theo Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc, ông A và bà B là bố mẹ của anh C nên vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, theo đó hàng thừa kế thứ nhất gồm A,B,Q,K,T,H (6 người). Vì vậy,ông A và bà B được thừa kế khoản tiền bằng nhau là A=B= 120.000.000 đồng :6 x2/3 =13.333.333 đồng. Sau khi chia thừa kế cho ông A và bà B theo điều 669,phần di sản còn lại của anh C được chia theo di chúc của anh C, tức là chia đều cho vợ là chị Q và 3 con K,T,H, mỗi người được hưởng phần di sản bằng nhau : Q=K=T=H= 120.000.000 đồng- (13.333.333x2) :4 =23.333.335 đồng. 

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Bài tập số 3: Xây dựng một tình huống phân chia di sản thừa kế sao cho thật phù hợp với quyết định của Tòa án phân chia di sản dưới đây. Hãy chỉ ra các quy định của pháp luật mà Tòa án đã áp dụng để có quyết định như vậy. ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
LH00832
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  0
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status