Ảnh hưởng của việc tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình với vấn đề sinh con thứ 3 ở Thuận Thành - Bắc Ninh
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

Ảnh hưởng của việc tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình với vấn đề sinh con thứ 3 ở Thuận Thành - Bắc Ninh

Trong những năm qua, công tác dân số kế hoạch hoá gia đình tại Việt Nam đã thu được nhiều thành công, đặc biệt giai đoạn 2000-2003 nhờ giảm tỉ lệ sinh, nước ta đã giữ được ở tỉ lệ gia tăng dân số ở mức khá tốt. Nhưng từ khi có pháp lệnh dân số tháng 5/2003 đến nay, tỉ lệ gia tăng dân số lại tăng lên dột biến, đặc biệt là tỉ lệ sinh con thứ 3. Để giải quyết vấn đề này, cần có hàng loạt những biện pháp đồng bộ với sự phối hợp của nhiều lực lượng xã hôị, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền dân số thông qua 2 kênh truyền thông là truyền thông đại chúng và truyền thông giao tiếp trực tiếp giúp người dân hiểu và thực hiện đúng theo chủ trương của pháp lệnh qua đó tác động vào hành vi, ý thức của cá nhân trong độ tuổi sinh đẻ là một trong những biện pháp rất quan trọng.

Thực tiễn đã cho thấy tầm quan trọng to lớn của hoạt động truyền thông với vấn đề DS-KHHGĐ. Trong điều kiện pháp lệnh dân số vừa đưa vào cuộc sống ,với nhiều vấn đề cần được hiểu đúng tinh thần nội dung pháp lệnh, thì tuyên truyền càng có ý nghĩa thực tiễn hơn bao giờ hết. Đối với địa bàn nông thôn, nơi đời sống của người dân tuy đã được cải thiện, nhưng nhìn chung vẫn còn rất nhiều khó khăn vất vả, điều kiện tiếp cận và cập nhật thông tin còn nhiều hạn chế thì truyền thông DS-KHHGĐ có giá trị đặc biệt quan trọng góp phần năng cao hiệu quả của việc tác động giảm tỷ lệ sinh.

Trong đề tài này, tôi đi vào tìm hiểu tác động của hoạt động tuyên truyền DS-KHHGĐ với vấn đề giảm tỉ lệ sinh con thứ 3, từ đó xem xét, góp phần rút ra những giải pháp, đề xuất các biện pháp trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ ở nông thôn. 

Từ các lý do trên tôi chọn đề tài “Ảnh hưởng của việc tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình với vấn đề sinh con thứ 3 ở Thuận Thành - Bắc Ninh

giai đoạn 2000-2004”

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- Ý nghĩa khoa học: Đề tài hướng tới việc tìm hiểu sự tác động của hoạt động tuyên truyền DS-KHHGĐ đối với nhận thức của người dân về vấn đề dân số, đặc biệt là nhận thức của người dân đối với việc không sinh con thứ 3 .

- Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài hướng tới xem xét sự tác đông của quá trình

tuyên truyền dân số của các cán bộ dân số tới nhận thức và hành vi của những

người sinh con thứ 3.

3. Mục đích nghiên cứu

- Nghiên cứu giúp ta hiểu được hoạt động truyền thông dân số ở Thuận Thành Bắc Ninh

- Tìm hiểu sự tác động của truyền thông tới nhận thức của người dân về vấn đề không sinh con thứ 3.

4. Đối tượng nghiên cứu Số người sinh con thứ 3 ở Thuận Thành - Bắc Ninh từ năm 2000 đến 2004

5. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu hiệu quả của việc tuyên truyền dân số ở Thuận Thành - Bắc Ninh

6. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phỏng vấn sâu: trong nghiên cứu này em tiến hành phỏng vấn sâu 5 đối tượng trong đó phỏng vấn 2 cán bộ dân số và 3 người sinh con thứ 3

- Phương pháp phân tích tài liệu:

+ Phân tích các số liệu về việc sinh con thứ 3 ở Thuân Thành - Bắc Ninh + Tìm hiểu các tài liệu về tuyên truyền dân số, pháp lệnh dân số.

7. Giả thuyết nghiên cứu

- Hoạt động truyền thông DS-KHHGĐ ở Thuận Thành -Bắc Ninh đạt hiệu quả chưa cao

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Ảnh hưởng của việc tuyên truyền dân số - kế hoạch hóa gia đình với vấn đề sinh con thứ 3 ở Thuận Thành - Bắc Ninh ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
XHH00325
Loại tài liệu  PDF(.pdf)  Lượt tải:  2
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status