Hoạch định chiến lược Marketing cho mặc hàng Gas của Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang
   Danh mục tài liệu   Công nghệ thông tin   Kế toán - Kiểm toán
   Marketing - Bán hàng   Ngoại thương - Kinh tế quốc tế   Tài chính - Ngân hàng
   Du lịch - Dịch vụ   Quản lý chất lượng   Quản lý đầu tư
   Kinh doanh quốc tế   Quản trị kinh doanh   Thương Mại
   Lao động   Hải Quan-Thuế   Chứng khoán
   Bảo hiểm
 

Hoạch định chiến lược Marketing cho mặc hàng Gas của Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang

Đến thời điểm năm 2010 với mức tăng trưởng từ 15% - 20%/năm, Gas trở thành một thị trường béo bở. Tính trên toàn quốc có đến 80 công ty kinh doanh Gas với đủ các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Ngoài các đơn vị quốc doanh lớn trong ngành Gas như Petro Vietnam Gas, Petrolimex, Saigon Petro còn có các tập đoàn dầu khí lớn ở nước ngoài cũng đã có mặt tại Việt Nam chẳng hạn: Total Gas, FinalElf Gas, Shell, Mobil Gas, VT-Gas (liên doanh Việt Nam – Thái Lan), Petronas (Malaysia), CPC (Hàn Quốc), V-Gas (tập đoàn Pinnic – Thái Lan), …. Cùng các công ty tư nhân như: Saigon Gas, Hồng Mọc, Vinagas, Tta Gas, Thái Bình Dương (pacific), công ty CNN,….

Năm 2007 khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra làm cho giá cả các mặt đều tăng, giá Gas cũng leo giá tăng theo. Giá Gas bán lẻ trong nước đã liên tục tăng từ tháng 6-2009 đến nay, có tháng tăng đến ba lần. Từ đầu năm 2010, giá gas đã tăng liên tiếp 2 lần, mỗi lần tăng 4.000 đồng một bình 12kg. Nhưng từ năm 2010, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động, cùng với nhà máy sản xuất Gas Dinh cố (năm 1999) thì nguồn gas sản xuất trong nước đã có thể cung cấp cho thị trường trên 620.000 tấn mỗi năm, chiếm đến 60%, trong tổng lượng Gas tiêu thụ của cả nước.

Điểm qua 6 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khí hoá lỏng gồm: Cty CP dầu khí Anpha S.G, Cty TNHH TM - DV Gia Đình, Cty gas Petrolimex, Cty khí hoá lỏng miền Bắc, Cty khí hoá lỏng miền Nam, Tổng công ty khí và một số đơn vị làm tổng đại lý, đại lý phân phối cho các công ty trên cho thấy ở tất cả các khâu , nhập khẩu, sản xuất, phân phối gas đều chưa được các doanh nghiệp tổ chức, quản lý một cách khoa học; dẫn đến giá gas cao, biến động nhiều theo chiều hướng tăng, quyền lợi của người tiêu dùng chưa được bảo vệ cả về giá cả, chất lượng và an toàn của sản phẩm gas. Bên cạnh đó, nạn sang chiếc Gas lậu diễn ra công khai ở khắp nơi và các cơ quan chức năng chưa có biện pháp khắc phục.

Xuất phát từ thực tiễn đó và qua việc tìm hiểu thực trạng hoạt động của Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang nên em chọn đề tài “Hoạch định chiến lược Marketing cho mặc hàng Gas của Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang” làm đề tài nghiên cứu.

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI    1
1.1 Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài    1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu    1
1.2.1 Mục tiêu chung    1
1.2.2 Mục tiêu cụ thể    1
1.3 Câu hỏi nghiên cứu    2
1.4 Đối tượng nghiên cứu    2
1.5 Phạm vi nghiên cứu    2
1.5.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu    2
1.5.2 Giới hạn vùng nghiên cứu    2
1.5.3 Giới hạn thời gian nghiên cứu    2
1.6 Kết quả mong đợi    2
1.7 Đối tượng thụ hưởng    2
1.8 Cấu trúc của đề tài    2
1.9 Lược khảo tài liệu    3
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    4
2.1 Cơ sở lý luận    4
2.1.1 Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược    4
2.1.2 Các giai đoạn quản trị chiến lược    4
2.1.3 Tiến trình hình thành chiến lược    5
2.1.4 Phối thức Marketing (Marketing hỗn hợp)    11
2.2 Phương pháp nghiên cứu    15
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu    15
2.2.2 Phương pháp phân tích    15
2.3 Khung nghiên cứu    15
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG    16
3.1 Lịch sử hình thành và phát triển    16
3.2 Lĩnh vực kinh doanh    17
3.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty HAMACO    17
3.3.1 Sơ đồ tổ chức của Công ty    17
3.3.2 Sơ đồ tổ chức phòng Kế Hoạch – Marketing    18
3.3.3 Chức năng và nhiệm vụ phòng Kế Hoạch – Marketing    18
3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm (2007-2009)    18
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH GAS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG    21
4.1 Phân tích môi trường nội bộ    21
4.1.1 Nguồn nhân lực    21
4.1.2 Hoạt động Marketing    22
4.1.3 Tài chính    26
4.1.4 Cơ sở vật chất và kỹ thuật    29
4.1.5 Quản trị chất lượng    30
4.1.6 Hệ thống thông tin    31
4.1.7 Ma trận đánh giá nội bộ (IFE)    32
4.2 Phân tích môi trường bên ngoài    33
4.2.1 Môi trường vĩ mô    33
4.2.2 Môi trường vi mô    37
2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)    43
4.3 Tóm tắt chương    44
CHƯƠNG 5 HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO MẶT HÀNG GAS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG    46
5.1 Xác định sứ mạng và mục tiêu    46
5.1.1 Xác định sứ mạng    46
5.1.2 Xác định mục tiêu    46
5.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh Gas của Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang đến năm 2015    48
5.2.1 Hình thành chiến lược thông qua ma trận SWOT    48
5.2.2 Phân tích các chiến lược đã đề xuất    49
5.2.3 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM    52
5.3 Xây dựng chiến lược Marketing cho mặt hàng Gas của Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang    55
5.3.1 Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu    55
5.3.2 Phối thức Marketing (Marketing hỗn hợp)    56
5.4 Các giải pháp hỗ trợ thực hiện chiến lược Marketing    57
5.4.1 Thực hiện liên doanh, liên kết    57
5.5 Tóm tắt chương    58
CHƯƠNG 6    60
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ    60
6.1 Kết luận    60
6.2 Kiến nghị    60
6.2.1 Đối với các cơ quan chính quyền    60
6.2.2 Đối với Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang    60
TÀI LIỆU THAM KHẢO    i
CHỮ VIẾT TẮT    ii
PHỤ LỤC BIỂU BẢNG    iii


Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Hoạch định chiến lược Marketing cho mặc hàng Gas của Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
QTKD 01116
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  7
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status