Phương án kinh doanh mẫu
   Bảo hiểm   Đầu tư bất động sản   Kiến thức bất động sản
   Kỹ năng kinh doanh   Kinh tế học vi mô - Vĩ mô   Lập và quản lý dự án
   Marketing, thương hiệu   Nghiệp vụ ngoại thương   Ngân hàng, tài chính, tín dụng
   Quản trị kinh doanh   Quản trị chất lượng   Thương mại điện tử
   Giáo trình kinh tế   Kế toán - Kiểm toán   Đối ngoại- Quan hệ Quốc tế
 

Phương án kinh doanh mẫu

Tài liệu Nghiên cứu khả thi sẽ được Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ đánh giá, vì vậy việc đảm bảo rằng tất cả các bên, như các ban ngành liên quan, các cơ quan đánh giá và các nhà tài trợ, cùng hiểu thuật ngữ với nghĩa chung là rất cần thiết.

MỤC TIÊU: 

Bạn sẽ hiểu được những thông tin chính về khoá học để sẵn sàng cho các hướng tiếp theo:  

THÔNG TIN CƠ SỞ 

A. Mục đích c : Giúp người học chuẩn bị tốt hơn bộ hồ sơ /đề xuất  dự án phát triển để có thể nhận được hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế  

B. Kết cấu chung 

 Ngày1: Giới thiệu, Các kiến thức cơ bản, Phân tích các nhóm có liên quan 

 Ngày 2: Phân tích vấn đề 

 Ngày 3: Phân tích mục tiêu và lập kế hoạch 

 Ngày 4: Quy trình lập kế hoạch& Trình bày 

C. Sau khoá học, bạn sẽ có kỹ năng viết một bộ tài liệu dự án cụ thể, chính xác và lô-gíc hơn,có tính thuyết phục cao đối với người đọc. 

 D. Những đặc điểm chính c

Khoá học này nhằm  

 Tạo cơ hội để học viên học tập được các kiến thức lý thuyết và thực hiện các hoạt động thực hành cần thiết trong lập kế hoạch một dự án/ chương trình ODA 

 Cuối khoá học, bạn sẽ có thể chuẩn bị một tài liệu dự án sử dụng các biểu mẫu thực tế 

(Phụ lục 2 và 3).  

 Khoá học trọng tâm vào quá trình xây dựng dự án bắt đầu từ “xác định những lĩnh vực có khả năng can thiệp” đến “tổ chức thực hiện dự án”. Ở đây khung Lô-gíc được dùng như một công cụ lập kế hoạch. 

E. Định hướng  

Mỗi phần bao gồm các nội dung được đặt các biểu tượng như sau:  

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Phương án kinh doanh mẫu ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
KDM1
Loại tài liệu  PDF(.pdf)  Lượt tải:  10
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status