Bài phát biểu về Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá

20-01-2018 15:56 Lượt xem: 143 Download: 0 3 trang
Bài phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

Cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có phẩm chất chính trị, có năng lực, uy tín với quần chúng nhân dân. Thường xuyên quan tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xử lý, giải quyết những thắc mắc kiến nghị của nhân dân không để xẩy ra vụ việc phức tạp trên địa bàn huyện, giữ vững ổn định tình hình chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, tạo ổn định để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội do Đại hội nhiệm kỳ đã đề ra, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Cấp uỷ Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức và xã hội hoá hoạt động của hội chữ thập đỏ trên địa bàn huyện để các hoạt động nhân đạo từ thiện thực sự là công việc của mọi người, mọi nhà, góp phần thực sự phát huy bản chất tốt đẹp của Nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam – Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển hội viên, phấn đấu mỗi hộ gia đình có 1 hội viên chữ thập đỏ, để mỗi nhà, mỗi ngõ xóm đều có hội viên chữ thập đỏ, những con người hoạt động nhân đạo từ cái tâm của chính mình đem lại niềm vụ hạnh phúc cho người khác, nhất là những con người bị yếu thế, bị thiệt thòi trong cuộc sống.

Mobile Trang con 2

Bình luận