Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

20-02-2018 04:54 Lượt xem: 168 Download: 0 4 trang
Thay mặt lãnh đạo phường, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các doanh nhân trên địa bàn lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13-10

Xác định đúng vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp đối với sự phát triển của địa phương, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thông qua triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với doanh nghiệp, doanh nhân, tạo điều kiện để đội ngũ daonh nhân, các doanh nghiệp tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đặc biệt tập trung vào những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2014 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ; quan tâm công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính; kiên quyết xử lý các trường hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp; định kỳ tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên đội ngũ doanh nhân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến giúp đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Phối hợp với cơ quan có chức năng mở các lớp tập huấn, trang bị cho doanh nhân những kiến thức cần thiết về kinh doanh, pháp luật và trách nhiệm xã hội; từng bước tiếp cận chuẩn mực pháp luật quốc tế trong đào tạo quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các doanh nhân, doanh nghiệp các tỉnh, thành trong khu vực cả nước.

Hiện nay xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng sẽ mở ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội, song cũng có không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn phường cần phải có tư duy đổi mới, có tính đột phá để đồng hành phát triển kinh tế của Thành phố, Quận, của phường; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy nội lực, đoàn kết, năng động, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao trình độ quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân; tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng xã hội. Nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Thành phố, Quận, phường những sáng kiến mới, nhằm xây dựng một chính quyền kiến tạo, phục vụ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

Mobile Trang con 2

Bình luận