Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Ngành văn hóa

20-02-2018 04:52 Lượt xem: 442 Download: 0 2 trang
Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh ... Văn phòng UBND tỉnh luôn chủ động phối hợp với các ngành, các cấp và thường xuyên cập nhật các văn bản mới của cấp trên; nắm bắt tình hình thực hiện

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂUTẠI LỄ KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA VÀ HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2012 - 2017
 

Là một cán bộ trẻ của ngành, chúng tôi vô cùng tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành mà lớp lớp các thế hệ cán bộ ngành văn hóa thể thao đã dày công vun đắp và dựng xây. Chúng tôi hiểu rằng với 72 năm xây dựngphát triển, ngành văn hóa cả nước nói chung, tỉnh ………..nói riêng đã và đang đạt được những thành quả rất đáng trân trọng tự hào, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò của văn hóa. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" phát triển rộng khắp, từng bước đi vào chiều sâu; xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, bản, tổ dân phố và gia đình đạt chuẩn văn hóa được quan tâm, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ngày càng được nhân dân hưởng ứng; chính sách văn hóa đối với tôn giáo được thực hiện tốt. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, văn hóa các dân tộc thiểu số được quan tâm, nhất là các di sản đã được tổ chức UNESCO công nhận, các di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt

Mobile Trang con 2

Bình luận