Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Lễ Khai Giảng năm Học mới

20-02-2018 04:58 Lượt xem: 151 Download: 0 4 trang
Bài phát biểu tại Lễ Khai Giảng năm Học mới Hôm nay, trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới, tôi rất vui mừng về dự lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019 của thầy và trò Trường THCS xã…. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ xã, tôi gửi tới các quý vị đại biểu, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ, viên chức, cùng các em học sinh lời chúc sức khoẻ, một năm học mới vui vẻ, nhiều tiến bộ, đạt nhiều kết quả cao trong giảng dạy và học tập.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO XÃ PHƯỜNG TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Hơn nửa thế kỷ qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, trong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu và hết lòng chăm lo cho giáo dục phát triển, chăm lo cho việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đặc biệt từ khi có nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII về chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, sự nghiệp giáo dục của đất nước, của tỉnh, của huyện, xã nhà đã và đang đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước trong sự nghiệp đổi mới toàn diện. Đặc biệt Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã ban hành nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế (nghị quyết số 29-NQ/TW) với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD-ĐT; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.

Nhân dịp này, tôi đề nghị hội cha mẹ học sinh và các cơ quan, ban ngành cùng với Uỷ ban nhân dân xã hỗ trợ giúp đỡ nhà trường chăm lo hơn nữa việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục coi đây là một nội dung quan trọng trong năm học này.

Mobile Trang con 2

Bình luận