Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn

20-02-2018 04:41 Lượt xem: 508 Download: 0 4 trang
Bài phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2017 Đoàn cơ quan chính quyền thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017, triển khai phương Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM
 

Thông qua các hoạt động thực tiễn, tổ chức Đoàn được củng cố và lớn mạnh. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng; việc chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng được đẩy mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn với yêu cầu của nhiệm vụ; số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng ngày một tăng; đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng trở thành nguồn cán bộ trẻ dồi dào của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở phường và tổ dân phố. Đến nay tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt …………%, tỷ lệ chi đoàn đạt trong sạch vững mạnh đạt ……….%. Trong năm 2017, tổ chức đoàn đã kết nạp ………. đoàn viên mới, giới thiệu ………. đoàn viên ưu tú tham gia học tập lớp đối tượng đảng, trong đó …….đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng
Thay mặt Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân phường, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả trong công tác đoàn và công tác thanh niên của phường đã đạt được trong năm 2017.

Tổ chức Đoàn cần lựa chọn những cán bộ Đoàn ưu tú, đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ cơ quan Đảng, chính quyền các đoàn thể khác của phường. Tổ chức, giáo dục và rèn luyện các em thiếu niên và nhi đồng, nêu gương tốt cho các em noi theo và hướng các em phấn đấu trở thành đoàn viên, thanh niên ưu tú, những công dân có ích cho đất nước.
Nhân dịp này, Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tin tưởng ở thanh niên, giao nhiệm vụ cho thanh niên, thường xuyên quan tâm theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho thanh niên hăng hái và tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.
    Trước khi dừng lời một lần nữa kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.
    Xin trân trọng cảm ơn!
 

Mobile Trang con 2

Bình luận