Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 6 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

20-02-2018 04:42 Lượt xem: 482 Download: 0 3 trang
BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 6 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH trong thời đại mới

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 6 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 

Hội nghị hôm nay có nhiệm vụ rất quan trọng, chúng ta sẽ nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được sau 6 năm triển khai và tổ chức thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học, kinh nghiệm, mô hình sáng tạo, cách làm hay, đồng thới ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chỉ thị 03 trên địa bàn thị xã. Do đó tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, dân chủ trong thảo luận và đóng góp các ý kiến thiết thực để hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra.


Với ý nghĩa đó tôi tuyên bố khai mạc hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện chỉ thị 03 –CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kính chúc các quý vị đại biểu và các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. 
Xin trân trọng cảm ơn.

Mobile Trang con 2

Bình luận