Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu tại Hội nghị Sơ kết Giữa Nhiệm Kỳ thực hiện Nghị Quyết của Đảng

21-02-2018 20:32 Lượt xem: 229 Download: 0 5 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí đại biểu đã tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, cũng như phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Tôi tuyên bố bế mạc Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.
    Một lần nữa kính chúc sức khỏe đồng chí .......... - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị
 

Mobile Trang con 2

Bình luận