Bài phát biểu Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Khu dân cư

20-01-2018 15:48 Lượt xem: 150 Download: 0 4 trang
Bài phát biểu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Khu dân cư

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

Hôm nay, Tôi rất vui mừng về dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2010 - 2020. Thay mặt Huyện uỷ, UBND, UBMTTQ huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý và quý vị đại biểu về dự hội nghị. Tôi  cũng xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, thành đạt, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xác định cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi người dân, mỗi gia đình trong sản xuất kinh doanh, trong tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hoá, sáng tạo văn hoá, đáp ứng yêu cầu thiết thực của nhân dân, phù hợp với sự phát triển chung về kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, nhằm làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh tại các cộng đồng dân cư. Đồng thời xây dựng đời sống văn hoá là để thực hiện tốt các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, về xây dựng Đảng, chính quyền, về củng cố quốc phòng an ninh nhằm tạo dựng một môi trường văn hoá lành mạnh, để mọi người dân, mọi gia đình, dòng họ có điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá, bảo vệ, giữ gìn phát huy các phong tục tập quán tốt đẹp, loại bỏ các thói hư tật xấu, tập quán lạc hậu ở mỗi cộng đồng dân cư.

Một lần nữa, trước khi dừng lời, xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khoẻ, thành đạt, hạnh phúc.

Mobile Trang con 2

Bình luận