Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu

Bài phát biểu khai mạc công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

28-12-2017 0 174 Word 2 trang
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020 sẽ được tiến hành cùng một ngày (ngày 22 tháng 5 năm 2016, đây là điểm mới trong kỳ bầu cử lần này). Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với Đất...

Bài phát biểu tổng kết Công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự

28-12-2017 0 284 Word 3 trang
Uỷ ban nhân dân huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018. Về dự hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội...

Bài phát biểu tại Lễ đón nhận công nhận bằng di tích lịch sử văn hóa

28-12-2017 0 207 Word 2 trang
Bài phát biểu tại Lễ đón nhận bằng Công nhận di tích lịch sử văn hóa đình chùa tại địa phương

Bài phát biểu Đại hội Hội chữ thập đỏ Việt Nam

28-12-2017 0 189 Word 3 trang
Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cấp hội và tập thể cán bộ Hội chữ thập đỏ đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, xung kích trên mặt...

Bài phát biểu Hội nghị tổng kết Phong trào xây dựng làng văn hóa

28-12-2017 0 202 Word 6 trang
Xác định xây dựng làng văn hoá là nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi người dân, mỗi gia đình trong sản xuất kinh doanh, trong tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hoá, sáng tạo văn hoá, đáp ứng yêu cầu thiết thực của nhân dân, phù hợp với sự...

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân

28-12-2017 20 174 Word 4 trang
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế- xã hội bền vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy...

Bài phát biểu về Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá

27-12-2017 0 158 Word 3 trang
Bài phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Bài phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết Chỉ thị 14 về Hội chữ thập đỏ

27-12-2017 0 176 Word 3 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết 22 năm thực hiện chỉ thị 14 của Ban bí thư Trung ương Đảng khoá VI về củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết...

Bài phát biểu bế mạc công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

27-12-2017 0 138 Word 3 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020...

Bài phát biểu sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

27-12-2017 0 204 Word 4 trang
Xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và mang tính nhân văn sâu sắc. Xây dựng nông thôn...