Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu khai mạc môn học giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên

20-02-2018 04:57 Lượt xem: 171 Download: 0 3 trang
Trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh Trường………….long trọng khai mạc môn học Giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên khóa…..Thay mặt lãnh đạo Trung tâm, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu và toàn thể các em sinh viên tham dự môn học. Chúc các các em sinh viên sức khỏe, hoàn thành xuất sắc chương trình môn học.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/C GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP KHAI MẠC KHÓA ĐÀO TẠO QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Đối với nước ta, các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá, chủ yếu bằng chiến lược diễn biến hoà bình, nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chuyển hoá cách mạng nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Nhằm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, chúng ta cần xây dựng một thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong đó sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng là một lực lượng hùng hậu, có sức khỏe, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại, chủ nhân tương lai của đất nước.

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới. Mục tiêu của giáo dục quốc phòng là giáo dục cho học sinh, sinh viên lòng yêu nước; niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc; trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết, để HS, SV nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một lần nữa chúc các em sinh viên sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nội dung chương trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh.

Mobile Trang con 2

Bình luận