Bài phát biểu Hội nghị tổng kết nghị quyết phát triển chăn nuôi

20-01-2018 15:52 Lượt xem: 143 Download: 0 4 trang
Huyện uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết 05 ngày 27/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII “về phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016 – 2020”. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ dự và phát biểu với hội nghị, trước hết xin được gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự hội nghị lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Đồng thời xin nhiệt liệt chúc mừng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng hôm nay

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

- Cần tiếp tục quán triệt mục tiêu tổng quát được nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX xác định, đó là:

Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh toàn diện, tạo sự bứt phá về kinh tế. Xác định nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, trong đó chăn nuôi là mũi nhọn. Ưu tiên phát triển giao thông, công nghiệp, dịch vụ, du lịch và bảo vệ môi trường. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội bền vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội.

Và giải pháp chủ yếu phát triển chăn nuôi trong nghị quyết, đó là:

Khuyến khích hộ chăn nuôi quy mô lớn, chăn nuôi trang trại, quy hoạch vùng chăn nuôi, thuỷ sản, phát huy hiệu quả các khu chăn nuôi tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường, chú ý công tác phòng dịch. Trong đó, tập trung phát triển mạnh nuôi lợn siêu nạc, gà thả vườn, bò lai sind và phát triển bò sữa tại những khu vực có điều kiện. Khai thác có hiệu quả các dự án 1 lúa 1 cá. Tận dụng mặt nước ao, hồ, đầm, tăng sản lượng thuỷ sản.

Trong 17 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội XIX đề ra, có 2 chỉ tiêu liên quan đến ngành chăn nuôi là:

Chỉ tiêu thứ 3- Cơ cấu giá trị nội bộ ngành nông nghiệp có tỷ trọng chăn nuôi:  60%.

Chỉ tiêu thứ 4- Bình quân mỗi hộ nông nghiệp chăn nuôi từ 1,5 - 2 con trâu, bò.

- Đi vào cụ thể, đề nghị các đ/c lưu ý mấy điểm sau đây:

+ Làm tốt công tác tuyên truyền trong cấp uỷ, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cũng như trong mỗi người dân, để mỗi cấp uỷ, chính quyền, mỗi ngành, mỗi người thấy được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành chăn nuôi, thấy được tiềm năng của địa phương, của gia đình.

+ Tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phát triển chăn nuôi để học tập, trao đổi kinh nghiệm.

+ Quy hoạch trong chăn nuôi; Xác định thế mạnh của từng vùng, từng địa phương để có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển chăn nuôi.

+ Công tác phòng trừ dịch bệnh, cần phải chủ động, quyết liệt, liên quan đến vấn đề này là các vấn đề về công tác chỉ đạo; cơ chế hỗ trợ,;đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ thú y cơ sở; tập huấn cho hộ chăn nuôi.

+ Vấn đề thị trường: chủ động đầu ra cho sản phẩm mang tính ổn định.

+ Chú trọng vấn đề môi trường trong chăn nuôi.

+ Cơ chế phối hợp với các tổ chức tín dụng như ngân hàng chính sách, ngân hàng NN$PTNT.

Mobile Trang con 2

Bình luận