Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu Hội nghị Học tập Quán triệt Nghị Quyết lần thứ XI của Đảng

21-02-2018 20:32 Lượt xem: 220 Download: 0 3 trang
Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015. Về quan điểm, cần xác định rõ việc học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XI và đại hội Đảng bộ các cấp là nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2011, cần thực hiện nghiêm túc, bảo đảm có chất lượng cao, chống tư tưởng tổ chức qua loa, hình thức, đảm bảo cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đều hiểu và nắm chắc những nội dung cơ bản , những điểm mới trong nội dung các văn kiện của Trung ương, tỉnh, huyện.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NQ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV VÀ ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XIX
 

Với chủ trương đưa công nghiệp, du lịch, dịch vụ phát triển trên địa bàn huyện, đảm bảo an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện phải có tinh thần quyết tâm cao; năng động sáng tạo hơn nữa, tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, nêu cao ý thức, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đảng bộ các cấp, trong đó nhiệm vụ trước mắt là lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tại hội nghị quan trọng này, Tôi đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt một số nội dung sau

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt BTV Huyện uỷ, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí báo cáo viên Tỉnh, huyện đã dành thời gian dự và truyền đạt nội dung các Nghị quyết. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khoẻ các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở đã về dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian, thành phần triệu tập. Cảm ơn Báo , Đài phát thanh truyền hình tỉnh đã về dự và đưa tin Hội nghị.
Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đảng bộ huyện lần thứ XIX.
    Xin trân trọng cảm ơn!
 

 

Mobile Trang con 2

Bình luận