Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu đêm Giao Lưu Văn Nghệ đón Làng Văn Hóa

20-02-2018 04:46 Lượt xem: 376 Download: 0 2 trang
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong xóm, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xóm 4 đã đạt được những kết quả quan trọng. Ngày tháng 8 năm 2005, xóm 4 đã vinh dự được công nhận làng văn hóa. Phát huy những kết quả đã đạt được 10 năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm 4 đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; huy động nguồn nội lực trong nhân dân để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; đặc biệt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xóm, đi vào chiều sâu và đạt được những bước phát triển mới.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU ĐÊM GIAO LƯU VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 10 NĂM ĐÓN LÀNG VĂN HÓA 
 

Trong khí thế hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; được sự đồng ý của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, hôm nay, chi bộ, chính quyền, Ban công tác mặt trận   long trọng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ kỷ niệm 10 năm đón làng văn hóa. Thay mặt chi bộ, chính quyền, Ban công tác mặt trận xóm 4, Tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Với ý nghĩa đó, tôi tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ kỷ niệm 10 năm đón nhận danh hiệu Làng văn hóa. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân.

Mobile Trang con 2

Bình luận