Bài phát biểu Đại hội Hội chữ thập đỏ Việt Nam

20-01-2018 15:51 Lượt xem: 146 Download: 0 3 trang
Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cấp hội và tập thể cán bộ Hội chữ thập đỏ đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, xung kích trên mặt trận nhân đạo đưa công tác xây dựng hội và phong trào chữ thập đỏ huyện nhà đạt những kết quả đáng trân trọng và tự hào

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU ĐẠI HỘI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cấp hội và tập thể cán bộ Hội chữ thập đỏ đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, xung kích trên mặt trận nhân đạo đưa công tác xây dựng hội và phong trào chữ thập đỏ huyện nhà đạt những kết quả đáng trân trọng và tự hào. Công tác tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống nhân ái, yêu thương con người của dân tộc, đồng thời làm chuyển biến về nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của công tác nhân đạo từ thiện. Tổ chức của Hội, nhất là cấp cơ sở được phát triển sâu rộng, số lượng, chất lượng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên được nâng lên một bước. Đến nay toàn huyện có 27 cơ sở hội với 234 chi hội, 8500 hội viên, 5700 thanh thiếu niên chữ thập đỏ nhà trường.

Nội dung, hình thức hoạt động của hội từng bước được đổi mới với tinh thần hướng về cơ sở, bám sát nhu cầu thực tiễn của đời sống nhân dân. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng, phòng ngừa giảm thiểu rủi ro, ứng phó thảm hoạ. Thực hiện phương châm vận động tại chỗ là chính, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của các tổ chức và cá nhân có tấm lòng hảo tâm, 5 năm qua tổng giá trị hoạt động của các cấp hội đạt trên 4,3 tỷ đồng. Hội đã thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp cho hàng chục ngàn lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, trẻ mồ côi…góp phần giúp họ ổn định cuộc sống, vươn lên hoà nhập cộng đồng.

Đặc biệt nhiều phong trào của tổ chức Hội đã phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu như phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, phong trào hiến máu tình nguyện, phong trào thanh thiếu niên chữ thập đỏ và cuộc vận động “mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, từ thiện”. Từ các phong trào và hoạt động của tổ chức hội đã xuất hiện nhiều tập thể tiên tiến, điển hình, nhiều cá nhân tâm huyết, hết lòng vì sự nghiệp nhân đạo, được Trung ương Hội, tỉnh hội tặng thưởng kỷ niệm chương, nhiều bằng khen, giấy khen vì sự nghiệp chữ thập đỏ.

Thay mặt Huyện uỷ - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc các cấp hội và cán bộ hội viên chữ thập đỏ huyện nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Xin trân trọng cảm ơn các tổ chức và cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ công tác nhân đạo trên địa bàn huyện

Mobile Trang con 2

Bình luận