Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu của lãnh đạo tại hội nghị gặp mặt doanh nhân

20-02-2018 04:57 Lượt xem: 168 Download: 0 4 trang
Đã thành thông lệ cứ vào dịp này hàng năm, Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ phường long trọng tổ chức buổi gặp mặt với đội ngũ doanh nhân trên địa bàn phường, là dịp để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của địa phương, đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo phường, cũng như các ban, ngành, đoàn thể của phường nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giúp đội ngũ daonh nhân và các doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của đất nước nói chung, của phường nói riêng.

Bản xem trước: Download Bản đầy đủ

BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ GẶP MẶT DOANH NHÂN

Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn, phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời đã, đang và cam kết sẽ tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách cụ thể nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, kinh tế vĩ mô, tạo môi trường lành mạnh và động lực cho phát triển kinh tế; bổ sung, hoàn thiện và triển khai các chính sách hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, không ngừng phát triển, tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu…Đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trên cả nước không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Nhân dịp này thay mặt lãnh đạo phường tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đóng góp của đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp đối với sự phát triển của phường trong những năm qua cũng như trong năm 2018.

Mobile Trang con 2

Bình luận