Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Bài phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết Chỉ thị 14 về Hội chữ thập đỏ

18-07-2018 00:38 Lượt xem: 182 Download: 0 3 trang
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết 22 năm thực hiện chỉ thị 14 của Ban bí thư Trung ương Đảng khoá VI về củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh uỷ ...... về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá” đã thành công tốt đẹp

Quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác dân vận, những năm qua các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác dân vận, động viên nhân dân các dân tộc trong huyện vượt qua khó khăn thách thức nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng vfa toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tuy vậy chúng ta cũng nhận thức được những tồn tại hạn chế của công tác dân vận trên địa bàn huyện.đó là: Việc tuyên truyền nghị quyết 05 của Tỉnh uỷ ...... về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá có lúc có nơi chưa thường xuyên. Công tác phối hợp giữa chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số cơ sở còn hạn chế, cán bộ chính quyền có nơi khi thực hiện nhiệm vụ còn nặng về biện pháp hành chính, thiếu vận động thuyết phục, giải thích co dân nên hiệu quả không cao. Hoạt động của một số tổ dân vận còn hình thức, hiệu quả chưa rõ rệt. Tình hình an ninh trật tự vẫn còn những vụ việc xảy ra như nạn ma tuý, cờ bạc, vi phạm các quy định về an toàn giao thông...

Với tinh thần đó Tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị tổng kết 22 năm thực hiện chỉ thị 14 – CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng và sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết số 05 của Tỉnh uỷ ...... về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận cơ sở thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá”. Chúc các đồng chí đại biểu và các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc

Bình luận