Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Bài phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Lực lượng vũ trang và Nhân dân cả nước, tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành, phát triển của Quân đội qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu dưới...
23-03-2018 0 184 Word 3 trang

Bài phát biểu Triển khai Chỉ thị 37 Đại Biểu toàn quốc lần thứ XI

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
23-03-2018 0 141 Word 3 trang

Bài phát biểu tại Hội nghị Học tập Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh trong Xây Dựng Đảng

Hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (chủ đề năm 2017) và sinh hoạt toàn Đảng bộ đã diễn ra tại ... và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 30-HD/BTGĐUH ngày 21/3/2017 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây...
23-03-2018 0 175 Word 3 trang

Bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi năm nay ở Chi hội … chúng ta vinh dự được đón tiếp các Quý vị trong Ban Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Măt trận và các Đoàn thể của Phường Ngày quốc tế người cao tuổi viết tắt IDOP (International Day of Older Persons)...
23-03-2018 1 1177 Word 3 trang