Thành viên
Đăng nhập - Đăng ký

Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Bài phát biểu Hội Nghị Tổng Kết công tác Đảng Khóa XIV

Huyện uỷ long trọng tổ chức Hội nghị BCH mở rộng sơ kết công tác quý III; tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 27/12/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2013...
22-03-2018 0 148 Word 3 trang

Bài phát biểu Triển Khai, Thi Hành Điều Lệ Đảng Khóa XI

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng khóa XI ! Điều lệ Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng, quy định những vấn đề cơ bản về tôn chỉ, mục đích, tính chất, tổ chức...
22-03-2018 0 118 Word 3 trang

Bài phát biểu ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 2017 của giáo viên hay và ngắn gọn nhất

Bài phát biểu ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 của giáo viên hay và ngắn gọn nhất
22-03-2018 0 274 Word 3 trang

Bài phát biểu tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

Hôm nay Ban chỉ đạo bầu cử huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020. Tới dự Hội nghị, thay mặt Thường trực Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện,...
22-03-2018 0 193 Word 3 trang