Mới nhất Download nhiều Xem nhiều

Dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh - Tạp chí QLGD No10-2017

Dạy học theomô hình lớp học đảo ngược - Flipped Classroom là một trong những phương pháp hiện đại và đáp ứng được những yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Nguyên lý chung của phương pháp này là học sinh sẽ tự tìm hiểu nội dung bài học ở nhà qua...
23-11-2017 13 143 PDF 1 trang

Quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn TP.Hà Nội trong trong bối cảnh đổi mới hiện nay

Luận án Tiến sỹ với đề tài: "Quản lý trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn TP.Hà Nội trong trong bối cảnh đổi mới hiện nay”, do NCS Kiều Văn Minh thực hiện, thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục Mã số: 62 14 01 14.
19-11-2017 13 141 PDF 1 trang

Bài phát biểu ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 của giáo viên hay và ngắn gọn nhất

Bài phát biểu ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 của giáo viên hay và ngắn gọn nhất
14-10-2017 76 446 Word 1 trang

Lập trình Java cơ bản - nâng cao, FPT Polytechnic

Lập trình Java cơ bản - nâng cao - FPT Polytechnic
02-10-2017 0 124 Image 1 trang